PRIVREDNO DRUŠTVO ZA USLUGE, TRGOVINU I TURIZAM MACURAANA DOO DEVETI MAJ

MACURAANA DOO DEVETI MAJ OGRANAK HOTEL SOLE

MB: 20793414

PIB: 107395102

“AIK banka” A.D.- Niš: 105-3120431-12

Banke Intesa: 160-379854-70

Alpha bank: 180-7001210038871-07


Leave a Comment